Vergaderfiets middel om wijkbewoners mee te laten praten

Hoe betrek je de wijkbewoners bij het oplossen van problemen in hun buurt. Het blijkt moeilijk te zijn. Vaak komen altijd dezelfde mensen opdagen bij vergaderingen in het buurthuis. Opbouwwerkers in het Haagse stadsdeel Laak denken nu de oplossing te hebben: de vergaderfiets waarmee ze zelf de wijk in gaan en mensen uitnodigen mee aan tafel en fiets te vergaderen.